Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego internetu wraz z dostawą fabrycznie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych przez okres 24 miesięcy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTychy
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-03-25
 • ZamawiającyGmina Miasta Tychy
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-17
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00018970
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych przez okres 24 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 327763807

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462941823

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Barona 30

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Korczaka 6

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Norwida 40

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elfów 62

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462607493

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 26

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Hlonda 1

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Miejskie w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462660194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Filaretów 31

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic I Mostów w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 1 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Myśliwska 10

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 6 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konecznego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 8 "Zielony Ogród" z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 18

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zelwerowicza 21

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 19

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 22 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dąbrowskiego 85

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 20

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Generała Andersa 16

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 21

1.2.) Nazwa zamawiającego: Placówka Pieczy Zastępczej "KWADRAT"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 22

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 23

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 24

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 25

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 26

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czarnieckiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 27

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 102

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 28

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tołstoja 1

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 29

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Borowa 123

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 30

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Jana III Sobieskiego w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 108

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 31

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzozowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 32

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Begonii 5

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 33

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fitelberga 8

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 34

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 19 Im. M. Kopernika w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 190

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 35

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Harcerska 25

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 36

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 37

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 18

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 38

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konecznego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 39

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zgrzebnioka 45

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 40

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Mały w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462444533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Kard. Augusta Hlonda 1

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 41

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlanych 43

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 42

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Tychy (DUA)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 43

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wejchertów 20

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 44

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Bielska 100

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 45

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 5 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Edukacji 11

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 46

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 6 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 47

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 7 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Browarowa 1a

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 48

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Edukacji 21

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 49

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Muzycznych Im. Feliksa Rybickiego w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 53

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 50

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leśna 66

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 51

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cmentarna 54

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 52

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Miejski w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fitelberga 4

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

Zamawiający 53

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Tychy (RKO)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050/67/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za przeprowadzenie wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych przez okres 24 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8b23473-8305-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawcaposiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usługadministracji publiczne (ePUAP).4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl;2) pisemnie na adres siedziby Administratora.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;9. Osoba udostępniająca dane posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.10. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11. Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 2a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.27.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego i dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, modemów LTE, kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego dla Gminy Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych.Poprzez pojęcie świadczenia usług telefonii komórkowej i mobilnego Internetu należy rozumieć:a) dostawę nieaktywnych kart SIM i aktywowanie ich po doręczeniu do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego;b) dostawę fabrycznie nowych, mobilnych aparatów telefonii komórkowej i modemów zgodnie ze szczegółową specyfikacją Zamawiającego;c) świadczenie usług łączności głosowej za pomocą systemu łączności telefonii mobilnej;d) świadczenie usług obustronnej transmisji danych przy pomocy fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów mobilnych.2. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:• zachowania 340 szt. numerów telefonów, które posiadają obecnie jednostki Zamawiającego;• przeniesienia ich na koszt Wykonawcy do własnej sieci od dnia aktywowania usług i świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla tych numerów (zgodnie z harmonogramem);• dostarczenia 88 szt. nowych kart SIM wraz z nowymi numerami telefonów, aktywowania usług i świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla tych numerów (zgodnie z harmonogramem);• dostarczenia fabrycznie nowych aparatów telefonicznych w ilości 348 szt. z w pełni kompatybilnym, fabrycznie nowym wyposażeniem;• dostarczenia fabrycznie nowych modemów łączności bezprzewodowej LTE w ilości 11 szt. z w pełni kompatybilnym, fabrycznie nowym wyposażeniem.Numery telefonów Zamawiającego pozostaną bez zmian i zostaną przeniesione do sieci Wykonawcy po wygaśnięciu umowy na świadczenie usług z dotychczasowym Operatorem bez przerw w dostawie usług z zastrzeżeniem pkt 5.2 załącznika 1a. Kompletny wykaz jednostek uczestniczących w niniejszym postępowaniu zawiera Załącznik nr 1b - Wykaz jednostek biorących udział w postępowaniu.3. Świadczone usługi telekomunikacyjne mają zapewnić: • przejęcie aktualnie wykorzystywanych numerów telefonicznych, w trybie określonym przez Prawo Telekomunikacyjne,• uruchomienie nowych aktywacji,• łączność głosową, tekstową SMS i MMS oraz mobilny dostęp do Internetu.4. Zamawiający przewiduje przeniesienie poszczególnych, obecnie posiadanych numerów użytkowników do sieci wybranego w postępowaniu operatora po zakończeniu realizacji dotychczasowej umowy podstawowej oraz wygaśnięciu wynikających z niej zobowiązań, z zastrzeżeniem, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie czynności techniczne i formalne, zmierzające do skutecznego przejęcia numeracji i rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych w wymaganym terminie, jeszcze w trakcie realizacji aktualnie obowiązujących umów.5. Informacje o jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tychy oraz o ilości posiadanych numerów i aktywacji kart zaplanowanych do uruchomienia, wraz z harmonogramem oraz szczegółowymi zasadami przydzielania taryf i sprzętu zostały określone w Załączniku nr 1c - Harmonogram numerów. Zamawiający informuje, iż wszystkie jednostki biorące udział w niniejszym postępowaniu są zobligowane do przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zamawiający informuje, iż każda z jednostek organizacyjnych, biorących udział w przedmiotowym postępowaniu jest odpowiedzialna za kontrolowanie kwoty brutto przeznaczonej w budżecie na realizację zobowiązań wynikających z umowy.6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie:a) umowy głównej, zawartej w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy Wykonawcą a Gminą Miasta Tychy. Projektowane postanowienia umowy określa Załącznik nr 3a – Projektowane postanowienia umowy głównej.b) umów, zawartych w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy Wykonawcą a jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. Projektowane postanowienia umowy określa Załącznik nr 3b – Projektowane postanowienia umowy dla jednostek. c) regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy;d) cennika biznesowego usług Wykonawcy, w tym również dla usług nie opisanych w cenniku biznesowym, a objętych niniejszym postępowaniem;e) przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;f) przepisów Kodeksu Cywilnego.7. W przypadku konieczności przeniesienia poszczególnych numerów od innych operatorów, Wykonawca będzie miał obowiązek zgłosić do Zamawiającego prośbę o udostępnienie informacji niezbędnych do wykonania wszystkich czynności technicznych i formalnych. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712112-8 - Karty SIM

32250000-0 - Telefony komórkowe

32552410-4 - Modemy

64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

64212100-6 - Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)

64212300-8 - Usługi przesyłania komunikatów multimedialnych (MMS)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP o wartości nie większej niż 10% zamówienia podstawowego.2. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanym w punkcie 3.1. SWZ.3. Zamawiający udzieli ww. zamówień po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pakiet transmisji danych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Uwaga: wpis musi dotyczyć Wykonawcy.• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;• zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Wymagane jest wykonanie / wykonywanie z należytą starannością minimum jednej usługi dotyczącej świadczenia usług telefonii komórkowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.II. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentachzłożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy BankPolski z dnia wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Uwaga: wpis musi dotyczyć Wykonawcy.• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;• zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Wymagane jest wykonanie / wykonywanie z należytą starannością minimum jednej usługi dotyczącej świadczenia usług telefonii komórkowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć:1.1 Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);1.2 Zbiorcze zestawienie (załącznik nr 1d do SWZ). Zamawiający prosi o dołączenie oprócz podpisanego elektronicznie pliku także dodatkowego pliku w formie (.xlsx)1.3 Oświadczenie (załącznik nr 2/2a do SWZ);1.4 Dowód wpłaty wadium;1.5 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji,nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 PLN).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 11.4 ppkt 2) do 4) SWZ:- dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,- wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W takim przypadku,wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3. i 4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego,obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3a / 3b do SWZ.2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.3. Warunki zmiany są następujące:3.1 Zgodnie z treścią art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku gdy zmianie uległy: a. stawki podatku od towarów i usług,b. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,d. zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.3.2 Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia innych niż wskazanych w punkcie 20.3.1. SWZ.Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.3.3 Zamawiający przewiduje ponadto: możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP w następujących przypadkach: a) zmiany zakresu rzeczowego umowy poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych;b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami odpowiednio przypisanymi do poszczególnej jednostki biorącej udział w postępowaniu, a z którą Wykonawca zawarł umowę;c) zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy z zastrzeżeniem zapisów § 10 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-25 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również naminiPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawcówna miniPortalu , w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Poleganie na zasobach innych podmiotów.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotówudostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).1.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.1.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.1.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2021-03-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain: - stworzenie zdecentralizowanej aplikacji blockchain na sieci BSC; -własny token farmy BSC; -farmy + stakowanie; - podstawowa funkcjonalność aplikacji pancakeswap.finanse.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI