Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2022.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-10-08
 • ZamawiającyPowiat Ostródzki
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-29
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostródzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 642 98 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000705410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czarnieckiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rolnik.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rolnik.edu.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000333285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zszostroda@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ekonomik.webd.pl/ekonomikwp/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000190029

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@staszic.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.staszic.ostroda.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 511340720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kujawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Morąg

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mgzszio@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://strona.zszio.webd.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Licealnych w Morągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON:511323236

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.5.2.) Miejscowość: Morąg

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lomorag@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsl-13.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Jana Bażyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000716649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Drwęcka 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo1.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lo1.ostroda.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 281529719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 14

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosw-ostroda@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://oswostroda.edupage.org/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000239770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szymanowo 2

1.5.2.) Miejscowość: Morąg

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosw@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szymanowo.edu.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 511343167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Olsztyńska 9A

1.5.2.) Miejscowość: Miłakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-310

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@soswmilakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://soswmilakowo.edupage.org/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 510750657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stapińskiego 19c

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zglenicka@kppsp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppspostroda.bip.gov.pl/

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Pedagogicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 361866240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poradnia.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poradnia.ostroda.pl/

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie (dot. Filii w Morągu)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 510930135

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ostroda.praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ostroda.praca.gov.pl/

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital w Ostródzie S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 511398725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wł. Jagiełły 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-ostroda.pl/

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin (Placówka Wielofunkcyjna Dom Dla Dzieci i Młodzieży Promyk)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 280016231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Morąg

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mostwr@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://promyk.byethost10.com/?i=1

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 511343351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szymonowo 14

1.5.2.) Miejscowość: Małdyty

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-330

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szymonowo@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szymonowo.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Powiat Ostródzki przeprowadza niniejsze postępowanie w imieniu swoim oraz w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów wymienionych w sekcji I. Za przeprowadzenie postępowania odpowiada Powiat Ostródzki. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte odrębnie z każdym podmiotem wymienionym w sekcji I, odpowiednio dla punktów poboru energii określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ( zał. nr 4 do SWZ) udostępnionym wraz z SWZ na stronie internetowej https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

1.10.) Właściwe przepisy w przypadku wspólnego udzielania zamówień z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

Nie dotyczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18f87146-20e4-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003438/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy użyciu Portalu opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem: https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz w Instrukcji korzystania z Portalu dostępnej na stronie https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf.
2. W celu korzystania z systemu Portal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na Portalu, tj.:
1) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 MB/s;
b) komputer klacy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program do obsługi formatów .pdf, np. Acrobat Reader lub inny;
2) Dopuszczalne formaty przesłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB to: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7Z, .eml, .msg;
3) Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
a) plik oferty wraz z załącznikami dodany z poziomu zakładki „Moja oferta” przez Wykonawcę na Portalu i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie widnieje jako plik zaszyfrowany. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert;
b) jako czas złożenia oferty poprzez Portal przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer Portalu po kliknięciu w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze Wykonawcy.
4) Czas serwera Portalu jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, jn.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; tel. (89) 642-98-61; adres e- mail: zamowienia@powiat.ostroda.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie jest Pan Piotr Grobis, adres e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl; tel. (89) 642 98 40;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2022; znak sprawy: ZP-AN.272. 3.2021, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) dane osobowe, o których mowa w pkt 3, należą do kategorii danych zwykłych i są to: imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zakres wykonywanych czynności w ramach postępowania, o którym mowa w pkt 3 oraz zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku prowadzonego postępowania;
5) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3 i 4, są informacje pozyskane od Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.);
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty, instytucje i organy publiczne upoważnione na podstawie przepisów lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną, audytową i monitorującą wobec Powiatu Ostródzkiego;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym – przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia ( w tym także przez okres niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń) oraz po jego zakończeniu archiwizowane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.
3) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.AN.272.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 838436,97 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2022, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ oraz projektem umowy - stanowiącym odpowiednio załącznik nr 3.1 i 3.2 do SWZ. Szacowane zużycie energii elektrycznej na cele obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SWZ, w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., określa się na 1.852.490 kWh rocznie.
2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
1) Dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w zał. nr 4 do swz, zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy (zał. nr 3.1 i 3.2 do swz).
2) Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru.
3) Bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
4) Zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminie gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży energii przez Wykonawcę w terminie określonym w § 4 SWZ, w tym przeprowadzenie procesu skutecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.
5) Świadczenia niezbędnej pomocy przy zawieraniu oraz realizacji umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, w tym w przypadku ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, w szczególności w zakresie ustalania treści stosownych pism
i przedkładania ich do podpisu Zamawiającemu oraz uzyskania od OSD niezbędnych dokumentów.
3. Inne postanowienia:
1) Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte odrębnie z każdym podmiotem wymienionym w § 3 SWZ ust. 5 pkt 5.1 i 5.2, odpowiednio dla punktów poboru energii określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SWZ).
2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
3) Zamawiający posiada zawarte odrębne umowy na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii elektrycznej dla wszystkich punktów wskazanych w zał. nr 4 do swz.
4) Umowy na dystrybucję zawarte są na czas nieokreślony i wymagają zgłoszenia do OSD zmiany sprzedawcy.
5) Umowy na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej zawarte są na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r. i nie wymagają wypowiedzenia.
6) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ rozumiany jako minimalne wymagania i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.
7) Dla punktów poboru energii, dla których w zał. nr 4 do swz określono taryfy dwustrefowe - należy uśrednić cenę jednostkową dostawy energii, z zastrzeżeniem poz. 46, 47 oraz 49 i 50, dla których Wykonawca może podać odrębne ceny bądź jedną uśrednioną.
8) Poz. 50 załącznika nr 4 do swz - Punkt poboru energii elektrycznej nr PPE: PL0037640033414010 funkcjonuje pod nazwą „Kuchnia przy szpitalu Rejonowym” - faktycznie pozycja dotyczy bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii (OIT).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg. kryteriów oceny ofert, zasad i wzorów określonych w § 14.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczna, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

U W A G A:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uprawnienia, o których mowa w pkt 2 – musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
2.1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie § 12 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2.2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 12 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – z zastrzeżeniem postanowienia § 18 ust. 5 pkt 1 SWZ;
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 1 ppkt 1.2) SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie:
1) spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Infromacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (określonych w § 18 SWZ), jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz innych dokumentów składanych w ramach oferty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ).
2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 1a do SWZ).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – Wykonawca winien do oferty dołączyć pełnomocnictwo, z treści którego musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp , składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmiany, o których mowa w § 5 ust. 3 - 4; § 8 ust. 3,
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp,
3) zmiany dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy,
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Zamawiający:
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) narusza równowagę ekonomiczną Stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest:
1) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) złożyć oświadczenie, że zawarł umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemy Dystrybucyjnego, tj. Energa Operator), umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego w okresie wykonywania zamówienia, podając w oświadczeniu numer przedmiotowej umowy oraz datę jej zawarcia – dotyczy Wykonawców, którzy złożyli w ofercie oświadczenie, że zawrą taką umowę w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą;
3) przedłożyć - odrębnie dla każdego podmiotu objętego przedmiotem zamówienia, wyszczególnionego w § 3 SWZ ust. 5 pkt 5.1 i 5.2 - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wystawionej na sumę ubezpieczenia minimum:
a) dla podmiotu wskazanego w SWZ w § 3 pkt 5.2 ppkt 1 – 500.000,- zł;
b) dla podmiotów wskazanych w SWZ w § 3 pkt 5.1 ppkt 1 i 2 - 200.000,- zł;
c) dla podmiotów wskazanych w SWZ w § 3 pkt 5.1 ppkt 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 oraz pkt 5.2 ppkt 2 – 100.000,- zł;
d) dla podmiotów wskazanych w SWZ § 3 pkt 5.1 ppkt 6, 10, 11, 13, 14 oraz pkt 5.2 ppkt 3 – 50.000,- zł.
W przypadku przedłożenia, do wszystkich umów zawieranych w wyniku przeprowadzonego postępowania, jednej (tej samej) polisy, musi być ona wystawiona na sumę ubezpieczeniową równą minimum wartości sumy wszystkich wymaganych polis, tj. minimum na kwotę 2.000.000,- zł.
2. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 uPzp.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę drewna opałowego- Iława
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania27-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę drewna opałowego. Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI