Świadczenie usługi zestawienia, uruchomienia i najmu włókien światłowodowych w określonych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi zestawienia, uruchomienia i najmu włókien światłowodowych w określonych relacjach pomiędzy sądami apelacji warszawskiej poprzez pasywną infrastrukturę światłowodową
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2022-08-02
 • ZamawiającySąd Apelacyjny w Warszawie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-22
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00272669
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi zestawienia, uruchomienia i najmu włókien światłowodowych w określonych relacjach pomiędzy sądami apelacji warszawskiej poprzez pasywną infrastrukturę światłowodową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006472869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Krasińskich 2/4/6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 279-85-27

1.5.8.) Numer faksu: (22) 279-85-55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@waw.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.waw.sa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000324694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. „Solidarności” 127

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-898

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@warszawa.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 140039870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poligonowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-051

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekr.dyrektora@warszawapraga.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawapraga.so.gov.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000324790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. W. Bartniaka 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@grodzisk.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://grodzisk.sr.gov.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Legionowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 012807727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Sobieskiego 47

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: andrzej.pazyra@legionowo.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.legionowo.sr.gov.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 001256049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 51A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-873

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatdyrektora@mokotow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mokotow.sr.gov.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 140356582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałkowska 82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-517

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@warszawa.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.sr.gov.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000324850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@nowydwormaz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowydwormaz.sr.gov.pl/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Otwocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000324889

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 2

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@otwock.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://otwock.sr.gov.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Piasecznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 141231032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 14

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@piaseczno.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piaseczno.sr.gov.pl/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 140318535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Terespolska 15a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-813

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sek.dyrektora@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl/

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 140318558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Terespolska 15a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-813

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@srpragapolnoc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.srpragapolnoc.pl/bip/

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Pruszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000325067

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kraszewskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.finansowy@pruszkow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pruszkow.sr.gov.pl/

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 016421829

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałkowska 82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-517

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl/

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 140356694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. A. Kocjana 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-473

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: robert.sieron@warszawa-wola.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warszawa-wola.sr.gov.pl

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Wołominie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000324990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. I. Prądzyńskiego 3a

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatsadu@wolomin.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolomin.sr.gov.pl

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 140356636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. A. Kocjana 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-473

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sek.dyrektor@srzoliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warszawa-zoliborz.sr.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

W imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających, jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.) działa Sąd Apelacyjny w Warszawie (Zamawiający nr 1).

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi zestawienia, uruchomienia i najmu włókien światłowodowych w określonych relacjach pomiędzy sądami apelacji warszawskiej poprzez pasywną infrastrukturę światłowodową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b13a0eb3-08dd-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00272669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00084841/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi najmu włókien światłowodowych pomiędzy sądami apelacji warszawskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b13a0eb3-08dd-11ed-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W niniejszym Postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się
przy użyciu Systemu - Platformy zakupowej.
2) System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3) Pozostałe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
Wykonawcami zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji Postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3) Komunikacja w Postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
4) Możliwość korzystania w Postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji”służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5) Wszystkie wysłane i odebrane w Postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
Postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@waw.sa.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
10) W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Platformy zakupowej uniemożliwiających komunikację Wykonawcy z
Zamawiającym poprzez Platformę zakupową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu za
pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@waw.sa.gov.pl, pod rygorem utraty prawa powoływania się na konsekwencje
awarii lub błędów lub niedostępności Platformy zakupowej w toku niniejszego Postępowania.
11) W korespondencji związanej z niniejszym Postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem
Postępowania: ZP-761-5/22.
12) Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pani Aleksandra Rejchert, email:
zamowienia@waw.sa.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z siedzibą przy Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207
Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu do korespondencji
Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail: iod@waw.sa.gov.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
Postępowania;
4) Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby zaangażowane w proces udzielania i realizacji zamówienia
publicznego;
5) Odbiorcami udostępnionych danych osobowych mogą być:
a) podmioty zapewniające na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania do
zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną
Sądu;
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy,
c) podmioty upoważnione do tego z mocy prawa;
6) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami dot.
archiwizacji;
7) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy,
związanym z udziałem w Postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
8) W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
9) Udostępniającemu dane przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku udostępniający dane może zostać zobowiązany do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
Postępowania lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie
udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) udostępniającemu dane nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
udostępnionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-761-5/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zestawienia, uruchomienia i najmu włókien światłowodowych w określonych relacjach pomiędzy sądami apelacji warszawskiej poprzez pasywną infrastrukturę światłowodową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32562000-0 - Kable światłowodowe

32562100-1 - Kable światłowodowe do przesyłu informacji

32561000-3 - Podłączenia z włókna optycznego

32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne

32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie uprawnienia, tj. posiada zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał przez okres co najmniej 6 miesięcy lub wykonuje od co najmniej 6 miesięcy co najmniej 2 umowy (zamówienia) obejmujące realizację usług najmu włókien światłowodowych poprzez pasywną infrastrukturę światłowodową (każda usługa musi obejmować co najmniej 10 relacji światłowodowych).
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), warunki udziału w Postępowaniu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 274), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; z zastrzeżeniem pkt 3.9;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania odnoszących się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służącym ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.);
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług (umów/zamówień) obejmujących realizację usług odpowiadających wymaganiom określonym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt 4 wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami w powyższym zakresie są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w lit. a.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W Postępowaniu Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W Postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia innych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na okres związania ofertą. Wadium utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
2.Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
3.Wadium ustala się w wysokości 8.000,00 zł.
4.Wadium wnoszone w formie określonej w ust. 9 należy dołączyć do oferty.
5.Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 Ustawy.
6.Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Warszawie, 00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6 na rachunek: 33 1130 1017 0021 1002 0890 0004 z oznaczeniem: „Wadium w Postępowaniu ZP-761-5/22”.
7.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym dla wniesienia wadium. Za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania na rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
8.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 Ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Wadium nie może mieć postanowień ograniczających obowiązek zapłaty wadium.
9.Wadium wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy należy wnieść za pośrednictwem Platformy zakupowej w formie elektronicznej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu wadium poprzez wczytanie na Platformie zakupowej oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/poręczyciela. Dokument wadium winien zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta lub poręczyciela (w oryginale).
10.Wadium wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi obejmować swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub z treści wadium musi wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
11.Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w Postępowaniu na „Świadczenie usługi najmu włókien światłowodowych w określonych relacjach pomiędzy sądami apelacji warszawskiej poprzez pasywną infrastrukturę światłowodową”, Postępowanie nr ZP-761-5/22.
12.Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1-4, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy, składają wraz z ofertą Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy określonych w art. 455 Ustawy.
2.Zmiana Umowy może być dokonana za porozumieniem Stron i wymaga formy pisemnego aneksu.
3.Postanowienia wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-31

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie sieci komputerowej w budynku 3-kondygnacyjnym - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania28-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie sieci komputerowej w budynku 3-kondygnacyjnym plus dwa pomieszczenia poza budynkiem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI