Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 usług transportowych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego w terminie 12 miesięcy z podziałem na 6 zadań tj: I. WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105: Zadanie 1. transport zespołem transportowym, zwanym „T” a) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-19.00 w placówce Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowej karetki, Zamawiający wcześniej zgłasza zamówienie (ryczałt) ( ilość przejechanych km w ciągu dnia roboczego). b) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia oraz DCO w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza, bądź ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, od 7:30-7:30 dnia następnego we wszystkie dni robocze, ustawowo wolne i świąteczne (ryczałt) . W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 1 lit a), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30-7:30 dnia następnego dodatkowej karetki T na wezwanie oraz do Obornik śląskich w obie strony (ryczałt). c) W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz RCKiK we Wrocławiu, w dni robocze od 19.00 - do 7:30, a także w dni ustawowo wolne od pracy o każdej porze. (ryczałt) d) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza lub ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 poza miasto Wrocław. (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia). e) Przewóz pacjentów objętych opieką specjalistyczną Regionalnej Przychodni Specjalistycznej na konsultacje z domu do RPS przy ul. Grabiszyńskiej 105 i z powrotem, w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym. (miasto – ryczałt) (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia) Zadanie 2. - transport zespołem paramedycznym zwanym „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. Zadanie 3. – transport zespołem specjalistycznym, zwanym „S” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia, o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. II. PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH: Zadanie 4 – transport zespołem T a) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T wraz z kierowcą i sanitariuszem podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze: poniedziałki, środy i piątki w godz. 7:30-14.30 w placówce Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8. b) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza przy pracach za i wyładunkowych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8 i krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, w dni robocze od 14:30 do 7:30, a także w dni ustawowo wolne. W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, w dni robocze od 14.30 do 7:30 a także w dni ustawowo wolne. c) W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 4 lit b), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30 – 14:30 dodatkowej karetki T na wezwanie. UWAGA: Naliczanie ilości przejechanych km. rozpoczyna się i kończy od miejsca podstawienia transportu w Placówce Zamawiającego w Obornikach Sl. przy ul. X. Dunikowskiego 2-8 . Nie włączamy do ilości przejechanych km. trasy dojazdowej z bazy do Obornik SL. i odwrotnie . Zadanie 5. - transport zespołem podstawowym zwanym dalej zespołem „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Przewóz z placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca. Zadanie 6 – Transport zespołem S Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny we wszystkie dni tygodnia i o każdej porze. Przewóz do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538266-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538266-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 usług transportowych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego w terminie 12 miesięcy z podziałem na 6 zadań tj: I. WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105: Zadanie 1. transport zespołem transportowym, zwanym „T” a) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-19.00 w placówce Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowej karetki, Zamawiający wcześniej zgłasza zamówienie (ryczałt) ( ilość przejechanych km w ciągu dnia roboczego). b) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia oraz DCO w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza, bądź ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, od 7:30-7:30 dnia następnego we wszystkie dni robocze, ustawowo wolne i świąteczne (ryczałt) . W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 1 lit a), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30-7:30 dnia następnego dodatkowej karetki T na wezwanie oraz do Obornik śląskich w obie strony (ryczałt). c) W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz RCKiK we Wrocławiu, w dni robocze od 19.00 - do 7:30, a także w dni ustawowo wolne od pracy o każdej porze. (ryczałt) d) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza lub ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 poza miasto Wrocław. (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia). e) Przewóz pacjentów objętych opieką specjalistyczną Regionalnej Przychodni Specjalistycznej na konsultacje z domu do RPS przy ul. Grabiszyńskiej 105 i z powrotem, w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym. (miasto – ryczałt) (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia) Zadanie 2. - transport zespołem paramedycznym zwanym „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. Zadanie 3. – transport zespołem specjalistycznym, zwanym „S” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia, o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. II. PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH: Zadanie 4 – transport zespołem T a) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T wraz z kierowcą i sanitariuszem podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze: poniedziałki, środy i piątki w godz. 7:30-14.30 w placówce Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8. b) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza przy pracach za i wyładunkowych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8 i krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, w dni robocze od 14:30 do 7:30, a także w dni ustawowo wolne. W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, w dni robocze od 14.30 do 7:30 a także w dni ustawowo wolne. c) W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 4 lit b), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30 – 14:30 dodatkowej karetki T na wezwanie. UWAGA: Naliczanie ilości przejechanych km. rozpoczyna się i kończy od miejsca podstawienia transportu w Placówce Zamawiającego w Obornikach Sl. przy ul. X. Dunikowskiego 2-8 . Nie włączamy do ilości przejechanych km. trasy dojazdowej z bazy do Obornik SL. i odwrotnie . Zadanie 5. - transport zespołem podstawowym zwanym dalej zespołem „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Przewóz z placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca. Zadanie 6 – Transport zespołem S Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny we wszystkie dni tygodnia i o każdej porze. Przewóz do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 29429500000000, ul. ul. Grabiszyńska  105 , 53-439  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3349520, 410, e-mail tpodsiadlo@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.dcchp.pl
Adres profilu nabywcy: www.dcchp.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.dcchp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.dcchp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
• Składanie ofert do dnia 25.04.2019r. do godz. 11:30 Ofertę należy złożyć w Kancelarii siedziby Zamawiającego pokój nr 4 (wysoki pater). W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data otrzymania oferty, a nie data stempla pocztowego. Oferta jest numerowana w zależności od kolejności liczby dziennika Sekretariatu.
Adres:
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Biuro Zamówień Publicznych(BZP) Godziny pracy BZP: od poniedziałku do piątku w godz od 730 do 1505 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 105

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 usług transportowych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego w terminie 12 miesięcy z podziałem na 6 zadań tj: I. WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105: Zadanie 1. transport zespołem transportowym, zwanym „T” a) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-19.00 w placówce Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowej karetki, Zamawiający wcześniej zgłasza zamówienie (ryczałt) ( ilość przejechanych km w ciągu dnia roboczego). b) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia oraz DCO w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza, bądź ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, od 7:30-7:30 dnia następnego we wszystkie dni robocze, ustawowo wolne i świąteczne (ryczałt) . W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 1 lit a), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30-7:30 dnia następnego dodatkowej karetki T na wezwanie oraz do Obornik śląskich w obie strony (ryczałt). c) W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz RCKiK we Wrocławiu, w dni robocze od 19.00 - do 7:30, a także w dni ustawowo wolne od pracy o każdej porze. (ryczałt) d) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza lub ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 poza miasto Wrocław. (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia). e) Przewóz pacjentów objętych opieką specjalistyczną Regionalnej Przychodni Specjalistycznej na konsultacje z domu do RPS przy ul. Grabiszyńskiej 105 i z powrotem, w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym. (miasto – ryczałt) (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia) Zadanie 2. - transport zespołem paramedycznym zwanym „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. Zadanie 3. – transport zespołem specjalistycznym, zwanym „S” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia, o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. II. PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH: Zadanie 4 – transport zespołem T a) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T wraz z kierowcą i sanitariuszem podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze: poniedziałki, środy i piątki w godz. 7:30-14.30 w placówce Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8. b) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza przy pracach za i wyładunkowych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8 i krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, w dni robocze od 14:30 do 7:30, a także w dni ustawowo wolne. W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, w dni robocze od 14.30 do 7:30 a także w dni ustawowo wolne. c) W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 4 lit b), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30 – 14:30 dodatkowej karetki T na wezwanie. UWAGA: Naliczanie ilości przejechanych km. rozpoczyna się i kończy od miejsca podstawienia transportu w Placówce Zamawiającego w Obornikach Sl. przy ul. X. Dunikowskiego 2-8 . Nie włączamy do ilości przejechanych km. trasy dojazdowej z bazy do Obornik SL. i odwrotnie . Zadanie 5. - transport zespołem podstawowym zwanym dalej zespołem „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Przewóz z placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca. Zadanie 6 – Transport zespołem S Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny we wszystkie dni tygodnia i o każdej porze. Przewóz do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca.
Numer referencyjny: BZP.3810.31.2019.JU
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 usług transportowych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego w terminie 12 miesięcy z podziałem na 6 zadań

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże odpowiednie dokumenty rejestracyjne, na podstawie których może świadczyć usługi transportu medycznego, tj. 1.a. wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, 1.b. aktualnych zezwoleń na prawo do używania sygnałów dźwiękowych wydanych przez MSW i A dla samochodów, którymi będą realizowane zamówienia, Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: W celu spełnienia powyższego warunku należy wykazać posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej wartości w PLN: Zad.1 - 250 000,00 Zad.2 – 50 000,00 Zad.3 – 20 000,00 Zad.4 – 100 000,00 Zad.5 – 6 000,00 Zad.6 – 10 000,00 Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. VIII. niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca może dysponować tymi osobami zatrudnionymi zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na innej podstawie np. umowie zlecenia, umowie o dzieło, czy umowie przedwstępnej. a) Obowiązuje wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w jego wykonaniu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. nr 4 do SIWZ) Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia 4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży Oświadczenie o posiadaniu wystarczającej ilości karetek na realizację przedmiotu zamówienia tak, aby każde zadanie na które Wykonawca startuje miało zabezpieczenie w postaci minimum 2 karetek które mogą być stosowane zamiennie, wraz z kserokopiami ich dowodów rejestracyjnych, mogącymi obsłużyć gminy okoliczne w promieniu do 50 km od granic Wrocławia. UWAGA: Wykonawca oprócz powyższego oświadczenia przedstawia wykaz karetek jakie przeznacza do obsługi danego zadania, wraz z podaniem ich daty produkcji. Karetki nie mogą być starsze niż 7 lat! (zał. Nr 6 do SIWZ) Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oferta (zał. nr 1 do SIWZ) oraz zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy, 2. oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia (zał. nr 7 do SIWZ ), 3. oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 8 do SIWZ), 4. oświadczenie Wykonawcy gr. Kapitałowa (zał. nr 9 do SIWZ). Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pkt 2) ustawy PZP (informacja dot. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane). Uwaga! Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w zależności od dokonywanej czynności prawnej, w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4 Wykonawca składa do oferty obligatoryjnie, pozostałe może dołączyć a na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do dostarczenia. Dokumenty muszą być składane w formie pisemnej w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 , oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia ; 1.1 wypełniony formularz oferty (zał. nr 1 do siwz); 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 2. Wypełniony wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie zgodnie z ( zał . nr 3 do siwz). 3. Wypełniony wykaz osób i podmiotów zgodnie z ( zał. nr 4 do siwz). 4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - innego dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równej wartości oferty. 5. Oryginał pełnomocnictwa (jeśli jest wymagane). Uwaga! Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. oświadczenie (dodatkowo do zał. Nr 4 do SIWZ) lub dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami, którzy legitymują się uprawnieniami zgodnie z zapisami SIWZ. 7. Kserokopia ubezpieczenia OC firmy. Wykonawca w okresie trwania umowy jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczania z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu odnowionego ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego. 8.Oświadczenie o posiadaniu wystarczającej ilości karetek na realizację przedmiotu zamówienia tak, aby każde zadanie na które Wykonawca startuje miało zabezpieczenie w postaci minimum 2 karetek które mogą być stosowane zamiennie, wraz z kserokopiami ich dowodów rejestracyjnych, mogącymi obsłużyć okoliczne gminy i ościenne województwa. UWAGA: Wykonawca oprócz powyższego oświadczenia przedstawia wykaz karetek jakie przeznacza do obsługi danego zadania, wraz z podaniem ich daty produkcji. Karetki nie mogą być starsze niż 8 lat! (zał. Nr 6 do SIWZ) oraz kserokopie aktualnych zezwoleń na prawo do używania sygnałów dźwiękowych wydanych przez MSW i A dla samochodów, którymi będą realizowane zamówienia, 9.Wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, 10.Aktualnych zezwoleń na prawo do używania sygnałów dźwiękowych wydanych przez MSW i A dla samochodów, którymi będą realizowane zamówienia, Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Zamawiający dopuszcza kserokopie tłumaczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: . Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem ust. 3 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy: 1) ze względu na przyczyny wynikające ze statutowej działalności szpitala. 2) w zakresie zmiany marki samochodu (ambulansu) na samochód o podobnych parametrach użytkowych, spełniający określone wymogi – zwłaszcza w przypadku pojazdu „S”, jeśli zmiana taka jest konieczna. 3) zmiana treści umowy ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, zwłaszcza ustawy o Ratownictwie Medycznym. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105: Zadanie 1. transport zespołem transportowym, zwanym „T” a) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-19.00 w placówce Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowej karetki, Zamawiający wcześniej zgłasza zamówienie (ryczałt) ( ilość przejechanych km w ciągu dnia roboczego). b) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia oraz DCO w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza, bądź ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, od 7:30-7:30 dnia następnego we wszystkie dni robocze, ustawowo wolne i świąteczne (ryczałt) . W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 1 lit a), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30-7:30 dnia następnego dodatkowej karetki T na wezwanie oraz do Obornik śląskich w obie strony (ryczałt). c) W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz RCKiK we Wrocławiu, w dni robocze od 19.00 - do 7:30, a także w dni ustawowo wolne od pracy o każdej porze. (ryczałt) d) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza lub ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 poza miasto Wrocław. (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia). e) Przewóz pacjentów objętych opieką specjalistyczną Regionalnej Przychodni Specjalistycznej na konsultacje z domu do RPS przy ul. Grabiszyńskiej 105 i z powrotem, w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym. (miasto – ryczałt) (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2. - transport zespołem paramedycznym zwanym „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3. – transport zespołem specjalistycznym, zwanym „S” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia, o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:II. PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH: Zadanie 4 – transport zespołem T a) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T wraz z kierowcą i sanitariuszem podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze: poniedziałki, środy i piątki w godz. 7:30-14.30 w placówce Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8. b) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza przy pracach za i wyładunkowych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8 i krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, w dni robocze od 14:30 do 7:30, a także w dni ustawowo wolne. W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, w dni robocze od 14.30 do 7:30 a także w dni ustawowo wolne. c) W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 4 lit b), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30 – 14:30 dodatkowej karetki T na wezwanie. UWAGA: Naliczanie ilości przejechanych km. rozpoczyna się i kończy od miejsca podstawienia transportu w Placówce Zamawiającego w Obornikach Sl. przy ul. X. Dunikowskiego 2-8 . Nie włączamy do ilości przejechanych km. trasy dojazdowej z bazy do Obornik SL. i odwrotnie .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 5. - transport zespołem podstawowym zwanym dalej zespołem „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Przewóz z placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 6 – Transport zespołem S Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny we wszystkie dni tygodnia i o każdej porze. Przewóz do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję transportu dla 3 osób - Biddinghuizen - Zgorzelec
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję transportu dla siostry z dwójką dzieci (3 i 8 lat, z fotelikami) na niedzielę/poniedziałek, 21 albo 22 lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI