Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachMotoryzacja i transportUsługi warsztatowe, naprawyPomorskie

Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w...

Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Gdańsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Tryb udzielenia zamówieniaZ wolnej ręki
 • ZamawiającyZarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2011-04-13
 • Numer ogłoszenia1/2011/75518
TREŚĆ PRZETARGU
Gdańsk: Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 75518 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3412041, faks 058 3416758.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Gdańsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utrzymanie 15 obiektów sygnalizacji świetlnej w Gdańsku - łacznie 203 komory świetlne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.20.02-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odpadów wielkogabarytowych, takich jak np.: stoły, szafy, krzesła
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania16-04-2014
 • Zleceniodawcafirma
Zlecę odpadów wielkogabarytowych, takich jak np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. będzie prowadzona w dwóch etapach. A. Sektor I Chałupy, Władysławowo, Chłapowo w dniach 16-17 maja 2014r. Chałupy: parking przy ul. Bosmańskiej Władysławowo: parking na skrzyżowaniu ul. 1000-Lecia P.P. z ul. Niepodległości Władysławowo: parking przy ul. Ks. Merkleina (przy kościele) Władysławowo: plac przy ul. Gdańskiej 78 (teren ABRUKO Sp. z o.o.) Chłapowo: parking na skrzyżowaniu ul. Władysławowskiej z ul. Strażacką Godziny: 16 maja (piątek) 10:00 19:00, 17 maja (sobota) 08:00 12:00 B. Sektor II Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo, Karwia w dniach 23-24 maja 2014r. Rozewie: parking przy ul. Osiedlowej Jastrzębia Góra: parking przy Straży Pożarnej, ul. Bałtycka 3 Tupadły: działka przy ul. Rolnej (na wysokości posesji sołtysa) Ostrowo: wzdłuż ul. Karwieńskiej (miejsca parkingowe od Lewiatana w prawo) Karwia: działka na skrzyżowaniu ul. Ks. Lewińskiego z ul. Kopernika (działka strażacka) Godziny: 23 maja (piątek) 10:00 19:00, 24 maja (sobota) 08:00 12:00 Zadaniem Wykonawcy będzie: 1) Oznakowanie oraz ogrodzenie terenu za pomocą taśmy zabezpieczającej oraz tablic informacyjnych, 2) Odbiór i załadunek złożonych przez mieszkańców odpadów w dniach: 16 i 23 maja (piątki) - od godz. 14:00 sukcesywnie w miarę zapełniania miejsc wyznaczonych do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 17 i 24 maja (soboty) - od godz. 12:00, sukcesywnie w miarę zapełniania miejsc wyznaczonych do zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 3) Transport samochodem ciężarowym o tonażu powyżej 40 ton do wskazanej przez Zamawiającego Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wybranej w odrębnym postępowaniu. Możliwe miejsce transportu - Czarnówko lub Chlewnica, oddalone od Władysławowa odpowiednio średnio o 70 km i 85 km, 4) Uprzątnięcie terenu po zakończeniu odbioru odpadów wielkogabarytowych, również z pozostałych odpadów, 5) Dokonanie odbioru terenu po zakończeniu prac, przez pracownika Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Szacunkowa ilość odpadów wielkogabarytowych na podstawie 2013 roku - ok. 90 Mg. Oferty składać do dnia: 24-04-2014.
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów do utrzymania czystości
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Gdańsk: Dostawa materiałów RTG
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Gdańsk: dostawa 16 zestawów pipet dla Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Motoryzacja i transport: usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych dla potrzeb jednostek Policji
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Motoryzacja i transport: Holowanie i parkowanie pojazdów na zlecenie Policji na terenie woj. wielkopolskiego oraz świadczenie usług dźwigowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie