Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachMotoryzacja i transportUsługi warsztatowe, naprawyPomorskie

Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Gdańsku

Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Gdańsku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Gdańsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Tryb udzielenia zamówieniaZ wolnej ręki
 • ZamawiającyZarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2011-04-13
 • Numer ogłoszenia1/2011/75518
TREŚĆ PRZETARGU
Gdańsk: Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 75518 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3412041, faks 058 3416758.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Gdańsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utrzymanie 15 obiektów sygnalizacji świetlnej w Gdańsku - łacznie 203 komory świetlne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.20.02-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport, Słupsk - Sztabin
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania30-03-2015
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 2 maszyn stolarskich na paletach o wymiarach 120 cm x 80cm i wys 130 cm waga 300 kg i paleta druga o wymiarach 130cm x 130 cm wys 130 cm waga około 450 kg , na trasie Słupsk , 16-310 SZTABIN koło Augustowa .pożądany samochód z windą i wózkiem paletowym termin dostawy do 7- 8 kwietnia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów do utrzymania czystości
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Gdańsk: Dostawa materiałów RTG
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Gdańsk: dostawa 16 zestawów pipet dla Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Motoryzacja i transport: usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych dla potrzeb jednostek Policji
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Motoryzacja i transport: Holowanie i parkowanie pojazdów na zlecenie Policji na terenie woj. wielkopolskiego oraz świadczenie usług dźwigowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie