Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachRzemiosło i przemysłKujawsko-pomorskie

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 a) oraz pkt 2, ustawy Prawo budowlane
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoInowrocław
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Spółka z o. o. - własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi nadzoru i kontroli
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2012-04-27
 • Numer ogłoszenia1/2012/96153
TREŚĆ PRZETARGU
Inowrocław: Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 a) oraz pkt 2, ustawy Prawo budowlane
Numer ogłoszenia: 96153 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66227 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3573454, faks 051 3564305.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o. - własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 a) oraz pkt 2, ustawy Prawo budowlane.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie kontroli instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu raz w roku oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów raz na 5 lat. Zamówienie obejmuje: lokale komunalne, prywatne oraz użytkowe - w ilości 379 szt, lokale wspólnot mieszkaniowych - w ilości 548 szt, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych, Zakład Zieleni,Tężnie Solanki, Fontanny, siedziba PGKiM Sp. z o.o., ul. Wawrzyniaka 33, siedziba PGKiM Sp. z o.o., ul. Jaśkowskiego 11, Hotel Park, Ośrodek Wypoczynkowy Relax w Chomiąży Szlacheckiej gm. Gąsawa, Ośrodek Wypoczynkowy w Oćwiece, gm. Gąsawa, Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym - zgodnie ze szczegółowym zakresem umieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę stałe szycie odzieży lekkiej 25 000 szt. miesięcznie, Pruszków
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania27-08-2014
 • Zleceniodawcafirma
Zlecimy prace szwalnicze w zakresie szycia odzieży lekkiej w liczbie 25.000 szt. miesięcznie z powierzonych materiałów i wg. naszych wzorów. Zlecenie do wykonania w cyklach tygodniowych. Długoterminowy charakter współpracy. Poszukujemy poważnych partnerów posiadających lokalizacje na terenie jednego z województw: -zachodnio - pomorskie - pomorskie - warmińsko - mazurskie - podlaskie - wielkopolskie - kujawsko - pomorskie - płockie - mazowieckie - lubelskie - łódzkie - świętokrzyskie - podkarpackie Zakład musi posiadać odpowiednie moce przerobowe oraz infrastrukturę szwalniczą, w tym jako warunek bezwzględny poniższe wyposażenie: 1. stebnówki Juki automaty - 10 szt. 2. stebnówki Siruba automat - 6 szt. 3. Overloki 5 nitkowe Brather - 7 szt. 4. Overloki 4 nitkowe Juki - 7 sztuk 5. Overloki 5 nitkowe marszczace - 2 sztuki 6. Superoverlock Brather - 3 szt. 7. Rendrówka (podszywarka) Siruba 3 mm - 6 mm - 3 szt. 8. Lamowarka dzianinowa 2 szt. 9. Dziurkarka BRather 1 szt. 10. Guzikarka Brather -1 szt. 11. Nóż do krojenia 3" - 1 szt. 8" - 1 sztk. 10" 1 sztk 12. Nóż taśmowy 1 sztl. 13. Podklejarka 1 szt. 14. Stanowiska prasowalnicze 4 - (wytwornica + żelazko parowe + stół do prasowania z odciągiem) 15. Ploter wraz z oprogramowaniem "audateck" Zapewniamy dostawy materiałów i odbiór gotowych wyrobów swoim transportem. Zainteresowanych prosimy o przesłanie mailem swoich propozycji i warunków współpracy wraz z podaniem swoich dotychczasowych doświadczeń i zrealizowanych zleceń (referencje mile widziane) . Ewentualne szczegóły dostępne pod telefonem. Pozdrawiamy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie