Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachPozostałeRolnictwo, leśnictwo, rybołówstwoLubuskie

Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub.

Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoGorzów Wielkopolski
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Kategoria zamówienia (CPV)Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
 • Data publikacji ogłoszenia2011-06-17
 • Numer ogłoszenia1/2011/162964
TREŚĆ PRZETARGU
Gorzów Wielkopolski: Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub.
Numer ogłoszenia: 162964 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122784 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7115340, faks 095 7115433.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.11.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usługę prania mundurów wojskowych, Skwierzyna, Międzyrzecz, Wędrzyn
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania30-10-2014
 • Zleceniodawcafirma
Zlecę usługę prania na rok 2015 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem z i do Zamawiającego Skwierzyna, Międzyrzecz, Wędrzyn W ramach kompleksowych usług pralniczych wodnych, chemicznych, maglowniczych i prasowalniczych oraz dezynfekcji asortymentu wskazanego w następujących kategoriach: - Pranie wodne: 14700 kg - Pranie chemiczne: 8000 kg oraz według warunków jakościowych określonych TECHNOLOGIĄ PRANIA P.Z.M." wydaną przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi - 2001 r. opartą na Polskiej Normie PN- E23758:1998 oraz na odpowiednich normach europejskich EN- ISO 9001:2000. Termin realizacji zadania: 02.01.2015r. do dnia 21.12.2015r. Oferty składać do dnia: 06-11-2014, godz: 09:45
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie