Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoGorzów Wielkopolski
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Kategoria zamówienia (CPV)Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
 • Data publikacji ogłoszenia2011-06-17
 • Numer ogłoszenia1/2011/162964
TREŚĆ PRZETARGU
Gorzów Wielkopolski: Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub.
Numer ogłoszenia: 162964 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122784 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7115340, faks 095 7115433.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace agrotechniczne- koszenie. GNiAZ Ośno Lub..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.11.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję opiekunki do dziecka - Nowa Sól Poszukuję elektryka - Karlino
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania20-07-2016
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, poszukujemy osoby, która zaopiekuje się naszą pięcioletnią córką Nataszką. Chodzi o odbieranie Nataszki dwa/ trzy razy w tygodniu z przedszkola i zaopiekowanie się Nią do naszego powrotu z pracy (około 18:30-19:00). Pytanie do Pani: czy jest Pani mobilna, ponieważ przedszkole znajduje się w Przylepie, a mieszkamy w ZG w okolicach ulicy Wyszyńskiego. Druga rzecz to Pani stosunek do zwierząt, ponieważ mamy dwa nieduże psy. W grę wchodzi także opieka około dwóch godzin raz w tygodniu wieczorem. To na początek. Zobaczymy jak rozwinie się współpraca.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI