Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachInformatyka i telekomunikacjaProgramowanieŚwiętokrzyskie

Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Urzędzie Miasta Kielce,...

Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Urzędzie Miasta Kielce,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Urzędzie Miasta Kielce, o moduły i funkcje oprogramowania Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA), Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) i Geoportalu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
 • Tryb udzielenia zamówieniaZ wolnej ręki
 • ZamawiającyZakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
 • Data publikacji ogłoszenia2013-06-28
 • Numer ogłoszenia1/2013/251316
TREŚĆ PRZETARGU
Kielce: Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Urzędzie Miasta Kielce, o moduły i funkcje oprogramowania Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA), Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) i Geoportalu.
Numer ogłoszenia: 251316 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112363 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Urzędzie Miasta Kielce, o moduły i funkcje oprogramowania Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA), Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) i Geoportalu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kielce o: - moduły i funkcje Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA) związane z ogólnym funkcjonowaniem aplikacji niezależnie od wydziału merytorycznego oraz wspomagające realizację zadań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce i Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kielce, - funkcje Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) związane z ogólnym funkcjonowaniem aplikacji niezależnie od wydziału merytorycznego oraz w zakresie przygotowania wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - funkcje Geoportalu wraz z przystosowaniem jego szaty graficznej do wersji anglojęzycznej oraz przeszkolenie użytkowników z obsługi poszczególnych modułów i funkcji stanowiących rozszerzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.25.17-6, 72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i wdrożenie oprogramowania - platforma internetowa, świętokrzyskie
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania27-02-2015
 • Zleceniodawcafirma
Zlecę dostawę i wdrożenie oprogramowania - platforma internetowa 2. Przedmiot umowy obejmuje następujące elementy: 1) Dostawa, konfiguracja i implementacja platformy internetowej służącej lekarzom pierwszego kontaktu (POZ) do kontaktu z zamawiającym na nieograniczonej ilości stanowisk w tym dostarczenie kwalifikowanego certyfikatu SSL (np. CERTUM Commercial SSL) dla serwera w domenie onkol.kielce.pl; 2) Świadczenie usług infolinii dla pacjentów i lekarzy POZ w zakresie minimum dwóch stanowisk przez okres 12 miesięcy świadczących usługi w godzinach 8-17 w tym: a) Zakładanie kont dla lekarzy POZ; b) Udzielanie informacji lekarzom POZ nt platformy internetowej. 3) Świadczenie usług nawiązywania współpracy w ramach platformy internetowej z lekarzami POZ na podstawie listy placówek POZ dostarczonej przez zamawiającego (nawiązanie współpracy musi obejmować przynajmniej 90 placówek); 4) Opracowanie, wydruk i wysyłka Certyfikatu Partner Centrum Onkologii, dla lekarzy POZ którzy nawiązali współpracę w ramach platformy internetowej, 5) Opracowanie, wydruk i wysyłka pisma zapraszającego do współpracy oraz broszury informacyjnej o platformie internetowej do lekarzy POZ; 6) Przeprowadzenie szkoleń dla: a) administratorów platformy internetowej; b) personelu obsługującego platformę internetową. Oferty składać do dnia: 04-03-2015, godz: 10:00
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie