Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachInformatyka i telekomunikacjaProgramowanieŚwiętokrzyskie

Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)

Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Urzędzie Miasta Kielce, o moduły i funkcje oprogramowania Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA), Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) i Geoportalu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
 • Tryb udzielenia zamówieniaZ wolnej ręki
 • ZamawiającyZakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
 • Data publikacji ogłoszenia2013-06-28
 • Numer ogłoszenia1/2013/251316
TREŚĆ PRZETARGU
Kielce: Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Urzędzie Miasta Kielce, o moduły i funkcje oprogramowania Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA), Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) i Geoportalu.
Numer ogłoszenia: 251316 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112363 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Urzędzie Miasta Kielce, o moduły i funkcje oprogramowania Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA), Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) i Geoportalu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kielce o: - moduły i funkcje Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA) związane z ogólnym funkcjonowaniem aplikacji niezależnie od wydziału merytorycznego oraz wspomagające realizację zadań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce i Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kielce, - funkcje Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) związane z ogólnym funkcjonowaniem aplikacji niezależnie od wydziału merytorycznego oraz w zakresie przygotowania wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - funkcje Geoportalu wraz z przystosowaniem jego szaty graficznej do wersji anglojęzycznej oraz przeszkolenie użytkowników z obsługi poszczególnych modułów i funkcji stanowiących rozszerzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.25.17-6, 72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zespołowi wykonanie strony internetowej, Tarnów i do 100km od miasta
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania28-07-2014
 • Zleceniodawcafirma
Szanowni Państwo, Firma z branży finansowej poszukuje zespołu doświadczonych deweloperów stron internetowych lub agencji interaktywnej do wykonania projektu strony internetowej, a także do przyszłej obsługi powstałego serwisu. Od programistów oczekujemy: - Doświadczenia z wtyczkami architektury WordPress; - Doświadczenia w budowie Front-End ( HTML, CSS i JavaScript); - Doświadczenia w rozwiązywaniu problemów kompatybilności; - Dobrej znajomości platformy Wordpress; - Doświadczenia w integracji kodu HTLM z aplikacjami mobilnymi; - Praktycznej wiedzy w programowaniu PHP; - Umiejętności interpersonalnych; Od grafików oczekujemy: - Doświadczenie w pracy z programami do tworzenia grafiki; - Znajomości zasad optymalizacji grafiki pod kątem WWW (w tym Wordpress); - Znajomości trendów w marketingu internetowym; - Kreatywności; - Doświadczenia w budowie serwisów na potrzeby kształtowania wizerunku w mediach elektronicznych; - Umiejętności czytania dokumentacji w języku angielskiem Zainteresowanych prosimy o załączenie następujących informacji: - Portfolio; - Stawkę za obsługę gotowej strony po ukończeniu projektu Prosimy o zgłoszenia wyłacznie od firm w promieniu 100 km od Tarnowa (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie).
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie