Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia w 2014 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoBytom
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi w zakresie nieruchomości
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2014-01-21
 • Numer ogłoszenia1/2013/12939
TREŚĆ PRZETARGU
Bytom: Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 12939 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253517 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia w 2014 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia w 2014 r dla części obejmujących: Część I - miasto i gmina: Sosnowiec, Część II - miasta i gminy: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Bobrowniki, Wojkowice, Część III - miasta i gminy: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Część IV - miasta i gminy: Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Czerwionka-Leszczyny, Część V - miasta i gminy: Jaworzno, Trzebinia, Część VI - miasta i gminy: Bytom, Piekary Śląskie, Radzionków, Woźniki, Przystajń, Część VII - miasta i gminy: Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Godów, Mszana, Część VIII - miasto i gmina: Wałbrzych, Nowa Ruda, Jedlina Zdrój, Boguszów - Gorce, Szczawno - Zdrój, Mieroszów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia w 2014 r dla części obejmujących Część I - miasto i gmina: Sosnowiec,.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opiekę nad grobem - Wodzisław Śląski
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę miesięczne utrzymanie czystości na grobie rodziców, dziecka i siostry. Zainteresowanych proszę o kontakt.