Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachElektronika, foto, wideoMałopolskie

Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego

Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoMyślenice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2014-01-23
 • Numer ogłoszenia1/2013/26584
TREŚĆ PRZETARGU
Myślenice: Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 26584 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270345 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 2730322, faks 12 2721855.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeróbkę zdjęcia w Photoshopie. Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania26-02-2015
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam wszystkich tych, którzy program Photoshop potrafią obsługiwać na tyle, by przerobić moje zdjecie. Ja wysylam zdjecie, Wy podajecie nr konta bądź jesli bylibyscie na terenie Krakowa, mozemy zobaczyc sie osobiście. Płacę tyle ile za cała sesje. Chodzi o totalną przeróbkę mojego zdjęcia. Zastrzegam, iż zdjęcia nie maja charakteru portalowego, lecz będą wyłącznie do mojej dyspozycji. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie