Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoMyślenice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2014-01-23
 • Numer ogłoszenia1/2013/26584
TREŚĆ PRZETARGU
Myślenice: Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 26584 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270345 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 2730322, faks 12 2721855.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zmontowanie filmu - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-04-2017
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Nasza firma jest w trakcie przygotowywania filmów edukacyjno-reklamowych i potrzebujemy pewnych animacji, które będą ukazywały się na ekranie. Do realizacji pierwszego odcinka potrzebujemy przede wszystkim czołówki. Chcielibyśmy animację z naszym logo, nie trwającą dłużej niż 20-30 sekund z wykorzystaniem naszego materiału filmowego (film z drona). Animacja byłaby zakończona wyświetlenie tytułu odcinka. Kolejną realizacją jest wykonanie szablonu do wstawiania w produkcji jako tło pod treści, tabele i wykresy. Jednocześnie w pierwszym odcinku będzie do wykonania tabelka prezentująca dane statystyczne (5 kolumn i 8 wierszy, plus miniatury zdjęć). Następną rzeczą, którą potrzebujemy, jest wykonanie animowanego paska z podpisami osób wypowiadających się w filmie. Ostatnią rzeczą, byłoby wykonanie tła pod napisy końcowe, bazującego na motywie wykorzystanym w czołówce. Proszę o informacje, ile kosztowałaby całość takiego zlecenia i jak długi byłby termin realizacji.