Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachPozostałeEkologiaWielkopolskie

Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki

Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKrobia
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi sprzątania
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2011-12-15
 • Numer ogłoszenia1/2011/428414
TREŚĆ PRZETARGU
Krobia: Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki
Numer ogłoszenia: 428414 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400244 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Chumiętki 22, 63-840 Krobia, woj. wielkopolskie, tel. 065 5711717, faks 065 5711717.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest sprzątanie bieżące i sprzątanie comiesięczne gruntowne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług pralniczych, Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania23-10-2014
 • Zleceniodawcafirma
Zlecę świadczenie usług pralniczych Usługa obejmuje pranie: odzieży ochronnej (kitli) w ilości 4500 szt. (około 85 szt. tygodniowo) - bielizny płaskiej (ręczniki, prześcieradła, serwety, obrusy), w ilości 250 kg (około 5 kg tygodniowo). W zakres usługi wchodzi: pranie wodne, wybielanie,krochmalenie, suszenie, prasowanie, maglowanie, naprawianie uszkodzonej odzieży oraz jej znakowanie w sposób estetyczny i trwały. W cyklach tygodniowych w okresie od 12.12.2014 r. do 11.12.2015 r. Oferty składać do dnia: 30-10-2014, godz: 15:00
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie