Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachPozostałeEkologiaWielkopolskie

Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki

Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKrobia
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi sprzątania
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2011-12-15
 • Numer ogłoszenia1/2011/428414
TREŚĆ PRZETARGU
Krobia: Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki
Numer ogłoszenia: 428414 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400244 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Chumiętki 22, 63-840 Krobia, woj. wielkopolskie, tel. 065 5711717, faks 065 5711717.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest sprzątanie bieżące i sprzątanie comiesięczne gruntowne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wystąpienie w roli dwóch animatorów dziecięcych, Chocz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania08-12-2014
 • Zleceniodawcafirma
Zlecę wystąpienie w roli dwóch animatorów dziecięcych, prowadzenie w formie zabaw i zajęć dla dzieci tzw. kącika malucha podczas imprezy promocyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. - Prowadzenie przez dwóch animatorów gier i zabaw z dziećmi, - Malowanie buziek wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę zadania koszt zakupu farbek do malowania twarzy. Termin, godziny i miejsce realizacji zamówienia: maj 2015 r., w godzinach od 13.00 do 19.00, Chocz dokładny termin i miejsce imprezy zostanie określone w 2015 r. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia, wiedzę i umiejętności niezbędne do wystąpienia w roli animatora dziecięcego; - posiadają doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pracy z dziećmi. Dokładny termin i miejsce imprezy zostanie określone w 2015 r. Oferty składać do dnia: 11-12-2014, godz: 12:00
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie