Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachEdukacja, naukaPodlaskie

Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy...

Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoŁomża
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 • Data publikacji ogłoszenia2012-04-26
 • Numer ogłoszenia1/2012/94913
TREŚĆ PRZETARGU
Łomża: Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 94913 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53865 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2164088, 2164260, faks 086 2165851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1. Szkolenie Opiekun osób starszych dla 15 osób w wymiarze 120 godzin szkoleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Program szkolenia 40 godz. teoria, 80 godz. praktyka: podstawy psychologii, edukacja zdrowotna, zmiany zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem starzenia się, podstawy gerontologii, etyka zawodowa, metody terapii i aktywizacji, rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osoby starszej. zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych - podanie basenu, pomoc w dojściu do toalety. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń. zmianę pozycji obłożnie chorego w łóżku. zasady żywienia osób starszych. opiekę zalecaną przez lekarza - podawanie leków, okłady, nacieranie, karmienie chorego. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, od poniedziałku do piątku, zaczynać nie wcześniej niż o godz. 8.00 i trwać nie więcej niż 6 godzin dziennie. W cenie oferty muszą być ujęte szkolenie BHP oraz badania sanitarno epidemiologiczne ,nosicielstwo, uczestników szkolenia. Część 2. Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej dla 17 osób w wymiarze 70 godzin szkoleniowych (30 godzin teoria i 40 godzin praktyka). Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Program szkolenia powinien obejmować: omówienie obowiązujących przepisów prawno - fiskalnych. wystawianie faktur VAT i rachunków. budowa i zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych. przygotowanie kasy do pracy. sprzedaż, zwrot opakowań, wykonywanie raportów. współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów i komputerem. obsługa programu do fakturowania. ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych. Wykonawca przedmiotowego szkolenia musi zapewnić uczestnikom: warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej w trakcie trwania szkolenia. wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie zakresu zadań i czynności wykonywanych na stanowisku. w ramach kosztu szkolenia wszystkie niezbędne materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zajęć praktycznych. każdy z uczestników musi mieć swobodny dostęp do maszyn i urządzeń potrzebnych do nauki zawodu w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych. dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe. Część 3 : Szkolenie z zakresu stylizacji paznokci dla 10 osób w wymiarze 32 godzin szkoleniowych (z zakupem zestawu początkowego). Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Wykonawca powinien w ofercie przedstawić kwalifikacje prowadzącego kurs. Kurs powinien przygotować beneficjentów do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności dotyczących profesjonalnej stylizacji paznokci metodą żelową. Zajęcia powinny obejmować następujące zagadnienia: budowa paznokci, choroby paznokci. materiałoznawstwo, dezynfekcja i sterylizacja. pielęgnacja dłoni. organizacja stanowiska pracy, zasady postępowania w kontaktach z klientami. ćwiczenia na tipsie, ćwiczenia na formie, french, przedłużanie na tipsie z frenchem, zatapianie ozdób w żelu, uzupełnienie paznokci żelowych, zdobienia podstawowe i zaawansowane (cieniowanie, wtapiania, ozdoby, 3D), zdobienia lakierami. Wymagania: Salę zapewnia wykonawca. W cenę oferty należy wkalkulować: zapewnienie modeli dla beneficjentów, materiały szkoleniowe oraz zestaw startowy dla każdego uczestnika szkolenia obejmujący: 1.Cyfrowa LCD lampa uv z suszarką 2. Świetlówka uv 9W 4szt. 3. Żel jednofazowy 30ml 4. Żel budujący różowy 30ml 5. Żel budujący przeźroczysty 30ml 6. Żel wykańczający-nabłyszczający 30ml 7. Żel french śnieżnobiały 30ml 8. Żel kolorowy 5ml 9. Waciki bezpyłowe 500szt. 10. Tipsy french w saszetkach 500szt. 11.Tipsy naturalne w saszetkach 500szt. 12. Tipsy przeźroczyste w saszetkach 500szt. 13. Aceton 50ml 14. Cleaner 100ml 15. Zmywacz bezacetonowy 100ml 16. Dozownik na płyny 17. Oliwka do paznokci 15ml 18. Pilnik biały prosty 100/180 5szt. 19. Pilnik czarny prosty 100/180 5szt. 20. Blok polerski 2szt. 21. Separatory na palce 2szt. 22.Patyczki z drzewa różanego 5szt. 23. Zestaw 6 profesjonalnych pędzelków do żelu. 24. Primer 5 ml 25. Klej do tipsów z pędzelkiem, 7,5 g, 3 szt 26. Gilotyna 1 szt 27. Palec do ćwiczeń 1 szt 28. Szablony do żelu 500 szt 29. Ozdoby, hologramy w kasetce 12 szt. Część 4 : Murarz dla 8 osób w wymiarze 120 godzin szkoleniowych (30 godzin teoria i 90 godzin praktyka). Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do prac murarskich. Wykonawca zapewni niezbędne badania lekarskie o stanie zdrowia oraz badania wysokościowe od lekarza medycyny pracy. Program kursu: 1. Wprowadzenie do zawodu murarz. Podstawowe prace murarskie. Pomocnicze prace murarskie. 2. Ogólne wiadomości o budowlach. Podstawowe pojęcia związane z budownictwem. Rodzaje budowli i budynków. Elementy składowe budynku i ich funkcje. 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Prawna ochrona pracy. Wymagania higieniczno - sanitarne i bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. Czynniki szkodliwe, uciążliwe niebezpieczne występujące w procesach pracy. 4. Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych. Fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości materiałów budowlanych. Ceramiczne wyroby budowlane. Naturalne materiały kamienne. Kruszywa budowlane. Spoiwa budowlane. 5. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych. 6. Technologia robót murarskich. Zasady wiązania cegieł (kamieni) w murach. Układ cegieł w wiązaniu pospolitym. Układ cegieł w wiązaniu krzyżykowym. Wiązanie polskie. Wiązanie wielowarstwowe. Sposoby wykonywania murów. Przepisy bhp i ppoż. na stanowisku pracy. Kalkulacja robót murarskich. Część 5: Kurs florysta dla 13 osób w wymiarze 102 godzin szkoleniowych (30 godzin teoria, 72 godziny praktyka). Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania kompozycji kwiatowych. W programie kursu: Teoretyczne zapoznanie słuchaczy o roślinach ciętych żywych, ciętych utrwalonych oraz ozdobnych. Techniki tworzenia układów kompozycyjnych z roślin ozdobnych żywych i utrwalonych. Materiały dekoracyjne i pomocnicze w artystycznym układaniu kwiatów. Wiązanki okolicznościowe, Bukiety okolicznościowe- ślubne, Kosze - układy jednostronne, układy dwustronne, Kompozycje w naczyniach, Wieńce, dekoracje okolicznościowe, kolarze. W cenie kursu wchodzą wszystkie materiały do przeprowadzenia szkolenia. Kompozycje kwiatowe wykonane przez uczestników szkolenia będą własnością MOPS.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.05.30.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PKOL projekt systemowy EFS - Nowa droga do sukcesu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: szkolenie opiekun osób starszych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprawdzenie pisowni w opisach towarów-Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania23-10-2014
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę poprawienie przetłumaczonych automatycznie opisów produktów modowych. Opisy sa bardzo krótkie, ale ilość produktów jest w granicach 2400. Wymagam również dobrego poziomu języka angielskiego, gdyż pewne słowa nie zostały przetłumaczone. Zlecenie musi być wykonanie maksimum do wtorku.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie