Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoŁomża
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 • Data publikacji ogłoszenia2012-04-26
 • Numer ogłoszenia1/2012/94913
TREŚĆ PRZETARGU
Łomża: Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 94913 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53865 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2164088, 2164260, faks 086 2165851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1. Szkolenie Opiekun osób starszych dla 15 osób w wymiarze 120 godzin szkoleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Program szkolenia 40 godz. teoria, 80 godz. praktyka: podstawy psychologii, edukacja zdrowotna, zmiany zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem starzenia się, podstawy gerontologii, etyka zawodowa, metody terapii i aktywizacji, rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osoby starszej. zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych - podanie basenu, pomoc w dojściu do toalety. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń. zmianę pozycji obłożnie chorego w łóżku. zasady żywienia osób starszych. opiekę zalecaną przez lekarza - podawanie leków, okłady, nacieranie, karmienie chorego. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, od poniedziałku do piątku, zaczynać nie wcześniej niż o godz. 8.00 i trwać nie więcej niż 6 godzin dziennie. W cenie oferty muszą być ujęte szkolenie BHP oraz badania sanitarno epidemiologiczne ,nosicielstwo, uczestników szkolenia. Część 2. Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej dla 17 osób w wymiarze 70 godzin szkoleniowych (30 godzin teoria i 40 godzin praktyka). Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Program szkolenia powinien obejmować: omówienie obowiązujących przepisów prawno - fiskalnych. wystawianie faktur VAT i rachunków. budowa i zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych. przygotowanie kasy do pracy. sprzedaż, zwrot opakowań, wykonywanie raportów. współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów i komputerem. obsługa programu do fakturowania. ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych. Wykonawca przedmiotowego szkolenia musi zapewnić uczestnikom: warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej w trakcie trwania szkolenia. wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie zakresu zadań i czynności wykonywanych na stanowisku. w ramach kosztu szkolenia wszystkie niezbędne materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zajęć praktycznych. każdy z uczestników musi mieć swobodny dostęp do maszyn i urządzeń potrzebnych do nauki zawodu w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych. dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe. Część 3 : Szkolenie z zakresu stylizacji paznokci dla 10 osób w wymiarze 32 godzin szkoleniowych (z zakupem zestawu początkowego). Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Wykonawca powinien w ofercie przedstawić kwalifikacje prowadzącego kurs. Kurs powinien przygotować beneficjentów do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności dotyczących profesjonalnej stylizacji paznokci metodą żelową. Zajęcia powinny obejmować następujące zagadnienia: budowa paznokci, choroby paznokci. materiałoznawstwo, dezynfekcja i sterylizacja. pielęgnacja dłoni. organizacja stanowiska pracy, zasady postępowania w kontaktach z klientami. ćwiczenia na tipsie, ćwiczenia na formie, french, przedłużanie na tipsie z frenchem, zatapianie ozdób w żelu, uzupełnienie paznokci żelowych, zdobienia podstawowe i zaawansowane (cieniowanie, wtapiania, ozdoby, 3D), zdobienia lakierami. Wymagania: Salę zapewnia wykonawca. W cenę oferty należy wkalkulować: zapewnienie modeli dla beneficjentów, materiały szkoleniowe oraz zestaw startowy dla każdego uczestnika szkolenia obejmujący: 1.Cyfrowa LCD lampa uv z suszarką 2. Świetlówka uv 9W 4szt. 3. Żel jednofazowy 30ml 4. Żel budujący różowy 30ml 5. Żel budujący przeźroczysty 30ml 6. Żel wykańczający-nabłyszczający 30ml 7. Żel french śnieżnobiały 30ml 8. Żel kolorowy 5ml 9. Waciki bezpyłowe 500szt. 10. Tipsy french w saszetkach 500szt. 11.Tipsy naturalne w saszetkach 500szt. 12. Tipsy przeźroczyste w saszetkach 500szt. 13. Aceton 50ml 14. Cleaner 100ml 15. Zmywacz bezacetonowy 100ml 16. Dozownik na płyny 17. Oliwka do paznokci 15ml 18. Pilnik biały prosty 100/180 5szt. 19. Pilnik czarny prosty 100/180 5szt. 20. Blok polerski 2szt. 21. Separatory na palce 2szt. 22.Patyczki z drzewa różanego 5szt. 23. Zestaw 6 profesjonalnych pędzelków do żelu. 24. Primer 5 ml 25. Klej do tipsów z pędzelkiem, 7,5 g, 3 szt 26. Gilotyna 1 szt 27. Palec do ćwiczeń 1 szt 28. Szablony do żelu 500 szt 29. Ozdoby, hologramy w kasetce 12 szt. Część 4 : Murarz dla 8 osób w wymiarze 120 godzin szkoleniowych (30 godzin teoria i 90 godzin praktyka). Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do prac murarskich. Wykonawca zapewni niezbędne badania lekarskie o stanie zdrowia oraz badania wysokościowe od lekarza medycyny pracy. Program kursu: 1. Wprowadzenie do zawodu murarz. Podstawowe prace murarskie. Pomocnicze prace murarskie. 2. Ogólne wiadomości o budowlach. Podstawowe pojęcia związane z budownictwem. Rodzaje budowli i budynków. Elementy składowe budynku i ich funkcje. 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Prawna ochrona pracy. Wymagania higieniczno - sanitarne i bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. Czynniki szkodliwe, uciążliwe niebezpieczne występujące w procesach pracy. 4. Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych. Fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości materiałów budowlanych. Ceramiczne wyroby budowlane. Naturalne materiały kamienne. Kruszywa budowlane. Spoiwa budowlane. 5. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych. 6. Technologia robót murarskich. Zasady wiązania cegieł (kamieni) w murach. Układ cegieł w wiązaniu pospolitym. Układ cegieł w wiązaniu krzyżykowym. Wiązanie polskie. Wiązanie wielowarstwowe. Sposoby wykonywania murów. Przepisy bhp i ppoż. na stanowisku pracy. Kalkulacja robót murarskich. Część 5: Kurs florysta dla 13 osób w wymiarze 102 godzin szkoleniowych (30 godzin teoria, 72 godziny praktyka). Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania kompozycji kwiatowych. W programie kursu: Teoretyczne zapoznanie słuchaczy o roślinach ciętych żywych, ciętych utrwalonych oraz ozdobnych. Techniki tworzenia układów kompozycyjnych z roślin ozdobnych żywych i utrwalonych. Materiały dekoracyjne i pomocnicze w artystycznym układaniu kwiatów. Wiązanki okolicznościowe, Bukiety okolicznościowe- ślubne, Kosze - układy jednostronne, układy dwustronne, Kompozycje w naczyniach, Wieńce, dekoracje okolicznościowe, kolarze. W cenie kursu wchodzą wszystkie materiały do przeprowadzenia szkolenia. Kompozycje kwiatowe wykonane przez uczestników szkolenia będą własnością MOPS.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.05.30.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PKOL projekt systemowy EFS - Nowa droga do sukcesu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: szkolenie opiekun osób starszych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sporządzenie tłumaczenia z polskiego na angielski - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sporządzenie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski. Około 4 strony A4. Tematyka dotycząca danych osobowych. PILNE - do dnia 24.05.2018 r.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI