Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachEdukacja, naukaMałopolskie

Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół

Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20 (1)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 • Tryb udzielenia zamówieniaZ wolnej ręki
 • ZamawiającyZespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-12-31
 • Numer ogłoszenia1/2010/426888
TREŚĆ PRZETARGU
Kraków: Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20 (1)
Numer ogłoszenia: 426888 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4100215, 4188510, faks 012 4104390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20 (1).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w okresie od. 2.01.2011r. do 30.06.2011r. przez osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania zajęć z muzykoterapii z grupą 10 dzieci (uczniów) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20. Ww. zajęcia odbywać się będą w ramach finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należącego do Programu Kapitał Ludzki - Projektu: Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Kapitał Ludzki - Projekt: Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-MIG
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania17-04-2014
 • Zleceniodawcafirma
Zlecę przeprowadzenie szkolenia pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-MIG (I stopień). Dla 5 osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy. Szkolenie winno obejmować 296 godzin zegarowych (w tym 240 godzin zegarowych zajęć praktycznych) oraz 8 godzin egzaminu przed Komisją z Instytutu Spawalnictwa . Wymiar godzin szkolenia powinien być nie mniejszy niż 25 godzin zegarowych tygodniowo, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Zajęcia muszą być realizowane od poniedziałku do piątku oraz winny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8.00 i kończyć nie później niż o godzinie 20.00. Oferty składać do dnia: 24-04-2014, godz: 15:00
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie