Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20 (1)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 • Tryb udzielenia zamówieniaZ wolnej ręki
 • ZamawiającyZespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-12-31
 • Numer ogłoszenia1/2010/426888
TREŚĆ PRZETARGU
Kraków: Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20 (1)
Numer ogłoszenia: 426888 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4100215, 4188510, faks 012 4104390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć z muzykoterapii z dziećmi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20 (1).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w okresie od. 2.01.2011r. do 30.06.2011r. przez osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania zajęć z muzykoterapii z grupą 10 dzieci (uczniów) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20. Ww. zajęcia odbywać się będą w ramach finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należącego do Programu Kapitał Ludzki - Projektu: Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Kapitał Ludzki - Projekt: Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie angielskiej wersji językowej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie angielskiej wersji językowej dla sklepu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI