Budowa boisk

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa boisk
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoZambrów
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Miasta Zambrów
 • Data publikacji ogłoszenia2012-06-11
 • Numer ogłoszenia1/2012/195294
TREŚĆ PRZETARGU
Zambrów: Budowa boisk
Numer ogłoszenia: 195294 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127076 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 0862712210 w. 16, faks 086 2712117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012przy Szkole Podstawowej nr 5 ul.Obrońców Zambrowa 6 w Zambrowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.23.32.50-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont pokoi hotelowych - Białowieża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania23-02-2017
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Hotel Białowieski w Białowieży ( www.hotel.bialowieza.pl) zatrudni brygadę do wykonania kompleksowego remontu 20 pokoi hotelowych. Zakres prac : - zerwanie tapet i wykładzin w pokoju hotelowym, przygotowanie podłoża do nowych tapet i nowej wykładziny zerwanie glazury oraz demontaż armatury w łazience w pokoju hotelowym, - wykonanie bruzd, położenie kabli elektrycznych, telefonicznych i TV w nowych miejscach, osadzenie gniazdek, Wyłożenie trawertynem łazienki hotelowej, montaż nowej armatury, - Tapetowanie pokoju, położenie nowej wykładziny - Praca wykonywana będzie w oparciu o dostarczone Wykonawcom rysunki techniczne - Zapewniamy zakwaterowanie w dobrych warunkach oraz pełne wyżywienie w restauracji hotelowej. Zakwaterowanie bezpłatne, wyżywienie po kosztach wsadu: 12 zł dziennie - Rozliczenia w oparciu o wystawione rachunki lub możliwość rozliczania się na podstawie umowy o dzieło, podatki w takim wypadku pokrywa Hotel Białowieski. - Płatność gotówką po wykonaniu zlecenia, możliwość etapowego rozliczania po wykonaniu określonej ilości pokoi. - Informacje dodatkowe: telefon
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI