Dostawa płyt drogowych II

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa płyt drogowych II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoPiwniczna Zdrój
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Produkty betonowe
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju
 • Data publikacji ogłoszenia2010-12-03
 • Numer ogłoszenia1/2010/347459
TREŚĆ PRZETARGU
Piwniczna Zdrój: Dostawa płyt drogowych II
Numer ogłoszenia: 347459 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244319 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna Zdrój, woj. małopolskie, tel. 0-18 4464-214, faks 0-18 4464-033.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płyt drogowych II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Płyta drogowa, betonowa, ażurowa o wym. 90x60x10, zbrojona, z zamkniętymi brzegami szt 1075.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace dociepleniowe - Brzeszcze
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Brygady, Firmy do dociepleń budynków na terenie śląska i małopolskiWymagania:- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku- dyspozycyjność, komunikatywność- umiejętność pracy w grupie- brak nałogówZapewniamy możliwość częściowego rozliczanie robót (styropian, siatka, tynk), trzy dniowe terminy płatności, stałe zlecenia, profesjonalną współprace Praca od zarazStawka od 60zł/m2 do 80zł/m2
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI